PŘIHLÁŠKY NA AKCE

Business snídaně na téma pracovního práva

Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz Datum konání: 20.09.2023
Místo: Harmony hotel Ostrava | 28. října 170 | 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Cena: Zdarma Pozvánka

Popis:

Téma 1: Elektronické právní jednání v obchodní i pracovněprávní praxi

 Lektor: Mgr. Jiří Pour, advokát a partner coLEGAL

Obsah:

·         Správná forma právního jednání – význam písemné formy a kdy je zachována při elektronickém právním jednání

·         Elektronické podpisy – jejich druhy a charakteristika, výhody a nevýhody jednotlivých v praxi užívaných řešení (např. naskenované podpisy, komerční služby, podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu)

·         Nastavení smluvní dokumentace, aby zohledňovala elektronickou formu právního jednání

·         Digitalizace v pracovněprávních vztazích po novele zákoníku práce

 

Téma 2: Whistleblowing aneb zákon o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing zavádí pro zaměstnavatele celou řadu významných povinností v souvislosti s oznamováním protiprávního jednání uvnitř organizace. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50 lidí, je nebo bude povinen zavést nová opatření, kdy jejich nesplnění bude mít za následek řadu sankcí, a to nejen těch majetkových. Tento kurs přinese návod k tomu, jak těmto zákonem uloženým povinnostem dostát, a to nejen z pohledu zaměstnavatele, ale také z pohledu příslušných osob.

Lektorka: Mgr. Vendula Růžková, LL.M., advokátka

Obsah:

·         Co je whistleblowing?

o   Základní popis a příklady uplatnění

·         Kdo jej musí zavést a kdy?

o   Specifikace dotčených osob, výjimky a málo známé detaily

o   Lhůta pro zavedení

·         Co vše musí být zavedeno?

o   Jak by měl fungovat vnitřní oznamovací systém

o   Kdo je to tzv. příslušná osoba

·         Oznamovatel a jeho práva

o   Kdo může být oznamovatel

o   Co může oznámit a co naopak nesmí

·         Příslušná osoba

o   Předpoklady výkonu funkce

o   Práva a povinnosti

o   Postup při podání oznámení

·         Jaké hrozí sankce?

o   Finanční ztráty, aj

 

Téma 3: Velká novela zákoníku práce – konečná podoba

Lektor: Mgr. Jakub Oliva, LL.M., MSc., advokát a specialista na pracovní právo ARROWS ETL Global

Obsah:

·      Home-Office – nejvýznamnější část novely – zcela nová pravidla pro práci na dálku (povinné dohody, paušální náhrady, "právo" na home-office, BOZP při práci z domova apod.)

·      Změny v zaměstnávání "dohodářů" – povinné příplatky, povinné rozvrhování pracovní doby, dovolená také pro dohodáře a mnoho dalšího.

·      Změny v oblasti doručování HR dokumentace – významné usnadnění elektronizace HR agendy (co nově půjde doručovat i bez uznávaných elektronických podpisů a co stále možné nebude).

·      Rozšířená informační povinnost – co všechno budeme muset zaměstnancům v roce 2024 předem sdělovat a jak si s tím poradit v praxi.

·      Změny v oblasti ukládání pokut OIP – nové přestupky a vyšší pokuty za přestupky stávající.

·      Soudní spory se zaměstnanci – nové případy obráceného "důkazního "břemene.

·      Další dílčí změny a jejich dopady na zaměstnavatele.

Program:

 

09:30: Elektronické právní jednání v obchodní i pracovněprávní praxi
10:30: Whistleblowing aneb zákon o ochraně oznamovatelů
11:00: Velká novela zákoníku práce
– konečná podoba

Další informace:

Cena: Vstup pro členské firmy KHK MSK je zdarma, pro ostatní 200,- Kč vč. DPH.

Přihláška:

Vyplněním „Formuláře pro přihlášení“ udělujete Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje se sídlem Výstavní 2224/4, Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 47673192, svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (zveřejnění fotografie ze semináře na webu KHK MSK, zaslání prezentací na e-mail, pozvánky na další akce KHK MSK, apod.). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V souladu s novým nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) jsme aktualizovali naše podmínky související s ochranou osobních údajů. Podrobně si podmínky můžete přečíst ZDE.