PŘIHLÁŠKY NA AKCE

ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz Datum konání: 04.04.2024
Místo: BEST WESTERN HOTEL VISTA KPT. VAJDY 3046/2, OSTRAVA Cena: Zdarma Pozvánka

Popis:

Program:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.      Volba mandátové, návrhové komise a volební komise

4.      Kontrola usnesení ze SD 2023

5.      Zpráva o činnosti představenstva v roce 2023

6.      Zpráva o činnosti úřadu a hospodaření za rok 2023

7.      Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce roku 2023

8.      Plány činnosti a hospodaření na rok 2024

9.      Schválení plánu činnosti hospodaření za rok 2024

10.   Diskuse, Různé

11.   Usnesení

12.   Závěr


 

Shromáždění delegátů mají právo se zúčastnit všichni členové KHK MSK. Právnické osoby zastupují členové statutárních orgánů nebo fyzické osoby, které jsou jimi písemně pověřeny.

 

Přihláška:

Vyplněním „Formuláře pro přihlášení“ udělujete Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje se sídlem Výstavní 2224/4, Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 47673192, svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (zveřejnění fotografie ze semináře na webu KHK MSK, zaslání prezentací na e-mail, pozvánky na další akce KHK MSK, apod.). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V souladu s novým nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) jsme aktualizovali naše podmínky související s ochranou osobních údajů. Podrobně si podmínky můžete přečíst ZDE.